Stimularea dezvoltării tehnologiilor inovaţionale în cercetarea Geneticii Umane şi promovarea participării active în proiecte prin conectarea la Infrastructura Cercetării Europene

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sacară Victoria Corneliu
02/CE
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Sănătate şi Biomedicină2015-02-01 - 2016-01-01
2015
Proiectul MOLDGENEX-ERIC va facilita integrarea în una din cele mai largi reţele de infrastructură în domeniul cercetării medicale din Europa. BBMRI-ERIC dezvoltă o reţea pan-Europeană de distribuire a infrastructurii de cercetare a biobăncilor şi resurselor biomoleculare, la care, aderând, se va facilita accesul la probele biologice şi laboratoarele biomedicale, prin schimbul de date între biobănci. • Activitatea CGEM pe baza LGMU al IMC, în colaborare cu reţelele Europe relevante va crea sinergisme şi complementări care vor deschide noi oportunităţi pentru cercetătorii în domeniul Geneticii Umane. CGEM va juca rolul principal în Republica Moldova ca centru metodologic în domeniul dezvoltării şi implementării metodelor molecular-genetice efective de studiere a genomului uman, va disimina informaţie referitor la oportunităţile de finanţare în domeniu. • Vor fi introduse noi metodologii şi se va moderniza dotarea tehnică a LGMU în corespundere cu standardele Europene, pe baza investiţiilor comune ale Ministerului Sănătăţii RM, ASM şi ale UE. • În cadrul proiectului MOLDGENEX-ERIC vor fi instruiţi tineri specialişti ale LGMU în demeniul metodelor moderne şi tehnologiilor inovaţionale de studiu a genomului uman, folosite de centrele Europene în domeniu, cu implicarea celor mai buni experţi internaţionali. • Organizarea în cadrul CGEM a unor module de training in domeniul tehnologiilr moderne în genetică moleculară, citogenetică, diagnostic biochimic pentru cercetători biologi, tehnicieni, ingineri care vor forma baza viitoarelor consorţii Europene de cercetare. • Crearea unei pagini web in domain*.md care va permite cercetătorilor din RM să se înregistreze în diferite baze de date de profil, biblioteci electronice, să faca schimb de informaţie, să caute noi parteneri şi să stabilească noi relaţii de colaborare. • Proiectul MOLDGENEX-ERIC va susţine şi promova participarea activă a cercetătorilor din RM in apeluri de proiecte EU.
2015
500.0
2015
0.0