Tuberculoza dezvoltată în focarele din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tudor Elena Mircea
16.80013.8007.05/6121STCU
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
Proiecte bilaterale
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2016-08-01 - 2017-12-31
2016
Se va cunoaște factorii medico-sociali și particularitățile de evoluţie, formă şi durata dezvoltării tuberculozei, a spectrului de rezistenţă a M. tuberculosis la cazurile secundare de tuberculoză în raioanele din centrul și nordul republicii.
2017
Se va cunoaște factorii medico-sociali și particularitățile de evoluţie, formă şi durata dezvoltării tuberculozei, a spectrului de rezistenţă a M. tuberculosis la cazurile secundare de tuberculoză în raioanele din sudul republicii
2016
70.0
2017
130.0
2016
0.0
2017
0.0