Instrumente Informatice Inteligente de Cuantificare şi Evaluare a Hepatopatiilor Difuze în baza măsurărilor non-invazive şi investigaţiilor de laborator (3ICEHD)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Secrieru Iulian Petru
17.80015.5007.213T
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2017-01-01 - 2018-12-31
2017
Va fi elaborat, în colaborare cu medici-experţi şi propus spre acceptare la scară largă de comunitatea medicală, un protocol de descriere a hepatopatiilor difuze în baza măsurărilor non-invazive şi investigaţiilor de laborator. - Va fi creată o bază de date prototip (BDP), structura căreia va fi bazată pe protocolul elaborat. - Va fi dezvoltată şi implementată infrastructura de calcul şi logistica necesară pentru păstrarea backup-urilor şi a bazei de date prototip. - Va fi completat nucleul BDP în conlucrare directă cu reprezentanţii organizaţiilor colaboratoare şi beneficiarii finali.
2017
360.0
2017
0.0