Deportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, valorificări istoriografice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Manolache Constantin Mihail
17.00419.06.03F
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Proiecte din cadrul programelor de stat
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2020-01-01 - 2018-12-31
2017
Elaborarea unui volum de mărturii, memorii, documente cu privire la deportările din RSS Moldovenească; articole publicate în ediții periodice naționale și internaționale.
2017
160.0
2017
0.0