Cercetarea vegetaţiei halofile din luncile rîurilor din stînga Prutului de mijloc (r. Ungheni şi Făleşti) cu scop de evidențiere a unor suprafețe valoroase pentru instituirea a noi arii naturale prote

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Titică Ghenadie Petru
16.80012.02.04F
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2017-01-01 - 2018-12-31
2017
Vor fi identificate noi suprafeţe cu vegetaţie valoroasă halofilă din raionul Ungheni. Pentru fiecare dintre sectoarele identificate vor fi stabilite compoziţia floristică şi structura florei sub aspect taxonomic, al bioformelor, geoelementelor, ecologic şi economic tipurile de fitocenoye, conspectul cenotaxonomic, structura asociaţiilor. Vor fi evidenţiate elementele valoroase care necesită regim de protective şi vor fi elaborate hărţile digitale în sistemul GIS. Cercetările vor finaliza cu recomandări de instruire a noi arii protejate care vor fi transmise spre implementare Ministerului Mediului.
2017
100.0
2017
0.0