Evaluarea gradului de conștientizare a populației privind riscurile asociate cu AVC

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Friptuleac Grigore Efim
16.00418.80.05A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte din cadrul programelor de stat
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2017-01-01 - 2018-12-31
2017
Va fi elaborată metoda de diagnostic a gradului de conştientizare a populaţiei şi medicilor de familie privind riscurile asociate cu accidentelor vasculare cerebrale. Va fi apreciat nivelul contemporan de cunoştinţe în profilaxia AVC şi direcţionate activităţile de cercetare. Vom obţine date noi referitor la unele particularităţi privind gradul de cunoştinţe a personalului medical din serviciul de asistenţă medicală primară privind riscurile asociate cu AVC şi metodele de combatere a lor. Vom estima nivelul de organizare a activităţii serviciului de asistenţă medicală primară în prevenirea bolilor cardiovasculare. Vom elabora indicatorii de evaluare a activităţii serviciului de asistenţă medicală primară în domeniul prevenţiei şi diagnosticării precoce a bolilor cardiovasculare.
2017
110.0
2017
0.0