Prevenirea Accidentelor Vasculare Cerebrale prin modelarea la populație a unui comportament favorabil sănătății.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Zepca Victor Dmitri
16.00418.80.06A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte din cadrul programelor de stat
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2017-01-01 - 2018-12-31
2017
Elaborarea în premieră în comun cu alte echipe a conceptului şi modelului Programului Național de prevenire primară a accidentelor vasculare cerebrale și în particular elaborarea compartimentului ”Promovarea sănătății și educația pentru sănătate a populației”. Se vor elabora standardele comportamentale sanogene ca metodă de prevenţie primară prin modificarea stereotipului comportamentului la populația adultă în scopul reducerii factorilor de risc şi având ca finalitate fortificarea sănătăţii și în paralel formarea unui comportament sanogen la generația în creștere. Se vor elabora propuneri privind îmbunătățirea în țară a cadrului legislativ și normativ în prevenția AVC. Ca suport didactic privind promovarea sănătăţii, se va elabora un ghid care va include strategiile, tacticile și instrumente psiho-pedagogice privind formarea comportamentului sanogen la populație.
2017
75.0
2017
0.0