Evaluarea igienică comparativă a morbidităţii nontransmisibile a copiilor din sectorul urban şi rural determinată de unii factori ai mediului ambiant

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Friptuleac Grigore Efim
09.817.09.008A
Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Se vor obţine date noi privind calitatea factorilor de mediu cu impactul asupra sănătăţii copiilor din localităţile urbane şi rurale, elabora măsuri de prevenire. Aceste circumstanţe vor permite de a perfecta unele compartimente ale monitoringului socio-igienic prin realizarea măsurilor de intervenţie întru fortificarea sănătăţii copiilor.
2009
Vor fi evidenţiate interrelaţiile dintre unii indici ai stării sănătăţii copiilor din localităţile rurale şi urbane (manifestate prin formele morbide şi premorbide ale patologiilor organismului infantil) şi indicii calităţii factorilor de mediu. Studiul va permite stabilirea priorităţilor şi elaborarea măsurilor pentru diminuarea impactului factorilor de mediu asupra stării de sănătate a copiilor, cu includerea ulterioară a lor în Planul Naţional de Acţiuni pentru Sănătatea Copiilor în relaţie cu Mediul, ceea ce va permite implicarea intersectorială în realizarea măsurilor elaborate.
2009
255.8
2009
322.9
2010
305.7
2009
0.0
2009
0.0
2010
0.0