Dezvoltarea instrumentarului pentru modelarea strategiilor de atenuare a dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terorism

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cojocaru Svetlana Chiril
17.80013.5007.01/Ua
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2017-01-01 - 2018-12-31
2017
Metode de colectare continuă și prelucrare a informațiilor legate de obiecte, subiecte și sisteme cu referire la dezastre sociale. Instrumente de modelare și analiză a scenariilor în cazul anumitor dezastre sociale.
2017
50.0
2017
0.0