Modificarea statutului redox și a expresiei genelor legate de stres la Spirulina(Arthrospira) în condiții de stres oxidativ indus

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rudic Valeriu Filip
16.80013.16.05.18/Ro
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte bilaterale
BiotehnologieFundamental2016-07-01 - 2018-06-30
2016
Vor fi dezvoltate metodele analitice de cuantificare a radicalilor liberi și produselor degradării oxidative acumulate în biomasa de Spirulina (Arthrospira) platensis CNM-CB-11; Vor fi dezvoltate metodele analitice de determinare a activității antioxidante totale a extractelor din biomasa de Spirulina (Arthrospira) platensis CNM-CB-11; Vor fi dezvoltate metodele analitice pentru studiul expresiei genelor legate de stres la Spirulina (Arthrospira) platensisCNM-CB-11. Vor fi elaborate 6 protocoale de cercetare.
2017
Vor fi elaborate protocoalele de monitorizare a intensității stresului oxidativ indus la spirulină ; Vor fi stabilite modificările statutului redox la spirulină în condiții de stres oxidativ indus; vor fi elucidate elementele comune ale răspunsului la stresul oxidativ indus
2016
60.0
2017
100.0
2016
0.0
2017
0.0