Integrarea infrastructurilor ecologice în peisajul urban şi peri-urban prin planificare spaţială sustenabilă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Roşca Ion Andrei
16.80013.5107.17/Ro
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte bilaterale
BiotehnologieAplicativ2016-05-02 - 2018-05-01
2016
Evaluarea zonelor urbane şi peri-urbane din România și Republica Moldova pentru a determina ce înseamnă Infrastructurile Ecologice pentru contextul local, de a adopta o clasificare adecvată care să corespundă diferitelor priorităţi şi tipologii: Activitate 1.1. Identificarea sistemelor urbane: tipologii, inventariere, analiza peisajului, structura peisajului, indicaţii, obţinere de date de bază pentru mediul urban studiat pentru fiecare unitate structurală, mapare digitală Activitate 1.2. Cercetarea adoptării strategiilor
2017
Evaluarea zonelor urbane şi peri-urbane din România și Republica Moldova pentru a determina ce înseamnă Infrastructurile Ecologice. Elaborarea unei tehnici flexibile prin îmbunătăţirea calităţii datelor şi a expertizei precum și dezvoltarea infrastructurii ecologice. Promovarea infrastructurilor ecologice şi a celor mai bune practici în domeniu.
2016
60.0
2017
100.0
2016
0.0
2017
0.0