Studierea comparativă a fumatului şi implementarea unui program preventiv online la adolescenţii din România şi Republica Moldova.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Zepca Victor Dmitri
16.80013.8007.14/Ro
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte bilaterale
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2016-01-01 - 2016-12-31
2016
Realizarea proiectului se va demara prin concretizarea obiectivelor şi actualităţilor studiului, specificarea conceptului cercetării, planificarea şi organizarea metodologică a cercetărilor pentru obţinerea rezultatelor propuse. Va fi efectuată analiza retrospectivă (studiu analitico-descriptiv) a legilor privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun în Republica Moldova. Se vor stabili posibilele repercusiuni asupra comportamentului elevilor a legilor privind combaterea fumatului. Se vor estima practicile existente, atât în Republica Moldova şi România, cât şi alte ţări privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului de tutun la elevi. Vor fi identificate posibilităţile de implementare în activitatea instructiv-educativă a instituţiilor preuniversitare a prevederilor legii antifumat din Republica Moldova. Se vor elabora recomandări privind aplicarea legii antifumat în activitatea de promovare a sănătăţii în instituţiile preuniversitare. Se va participa la sesiunea de comunicări ştiinţifice: ”Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş, România, 2016”. Rezultatele cercetărilor vor fi propuse pentru aplicare în procesul pedagogic în instituţiile de învăţământ, vor fi prezentate la diverse forumuri ştiinţifice şi publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice internaţionale şi naţionale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-mediei.
2016
60.0
2016
0.0