Soluţii de Extindere a cotei de integrare a Surselor de Energie Regenerabilă CONectate la reţeaua electrica

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tîrşu Mihai Stefan
16.80013.5807.12/Ro
Institutul de Energetica al AŞM
Proiecte bilaterale
Eficienţă energetică şi valorificarea resurselor regenerabile de energieAplicativ2016-09-01 - 2018-08-31
2016
Se vor selecta tendinţele la nivel internaţional privind cele mai promiţătoare soluţii de majorare a cotei de integrare a surselor regenerabile la sistemul energetic (instalaţii fotovoltaice şi eoliene). Se vor analiza, care din aceste soluţii pot fi adaptate cel mai bine la sistemul energetic al Moldovei. Se vor scoate în evidenţă elementele care pot fi suplimentate cu anumite trăsături inovative pentru a creşte nivelul energiei electrice regenerabile injectate în reţea
2017
Se va studia structura existentă a sistemului energetic, se vor identifica barierele care limitează capacitatea surselor regenerabile, se va determina punctele prioritare la care pot fi conectate sursele regenerabile, vor fi elaborate modeleler matematice, se va estima impactului diferitor capacităţi de surse regenerabile asupra siguranţei de funcţionare şi nivelul de perturbaţii induse, se vor analiza posibilităţile de generare distribuită, vor fi realizate calculele privind gradul de stabilitate a sistemului energetic pentru diverse perioade ale anului.
2016
60.0
2017
100.0
2016
0.0
2017
0.0