Catalogul сolecţiei entomologice ”Nicolae Zubovski”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Derjanschi Valeriu Vasile
16.00059.02.01M
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte pentru editarea monografiei ştiinţifice
Materiale, tehnologii şi produse inovative2016-04-01 - 2017-04-01
2016
Va fi evaluată la nivel ştiinţifico-taxonomic contemporan a colecţiei entomologice „N.Zubovski” și editat catalogul științific ale acestei colecții de amploare (cca. 100 ani), care face parte din patrimoniul naţional al Republicii Moldova. Vor fi valorificate și puse în circuitul ştiinţific date ce ţin de conservarea biodiversităţii, facilitarea accesului specialiştilor la informaţii din domeniul entomologiei, popularizarea cunoştinţelor din domeniul protecţiei mediului ambiant.
2016
Va fi evaluată la nivel ştiinţifico-taxonomic contemporan a colecţiei entomologice „N.Zubovski” și editat catalogul științific ale acestei colecții de amploare (cca. 100 ani), care face parte din patrimoniul naţional al Republicii Moldova. Vor fi valorificate și puse în circuitul ştiinţific date ce ţin de conservarea biodiversităţii, facilitarea accesului specialiştilor la informaţii din domeniul entomologiei, popularizarea cunoştinţelor din domeniul protecţiei mediului ambiant.
2016
25.0
2016
0.0