Funcţionarea şi dezvoltarea Parcului Ştiinţifico-Tehnologic „ACADEMICA” cu Incubator de Inovare „Inovatorul” în 2014

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Popovici Gheorghe
1 PŞT
ÎS „Aselteh”
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2014-01-01 - 2014-12-31
2014
- va fi creată o platformă tehnologică modernă pentru oferirea serviciilor de producere a rezidenţilor PŞT şi II. - vor fi elaborate noi proiecte pentru actele normative (regulamente, proceduri, contracte-tip); - va fi iniţiată elaborarea studiului de piaţă „Studiul de structură a pieţii de inovaţii a nomenclatorului de produse a companiilor rezidente”; - vor fi pregătite materiale video despre activitatea rezidenţilor; - va fi actualizat şi completat Centrul expoziţional din cadrul parcului; - vor fi organizate instruiri, seminare, traininguri pentru rezidenţi; - vor fi căutate şi selectate noi idei de afaceri pentru plasarea noilor rezidenţi în cadrul incubatorului şi parcului; - vor fi prestate servicii de incubare pentru rezidenţi.
2014
800.0
2014
0.0