Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de antreprenoriat inovaţional "Antreprenorul inovativ", crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2013

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Vozian Valeriu Ivan
13.825.15.02.II
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Transfer tehnologic2020-01-01 - 2013-12-31
2013
Dezvoltarea Incubatorului de Inovare „Antreprenorul inovativ”.
2013
161.0
2013
0.0