Activitatea editorială a Academiei de Științe a Moldovei (1946–1990)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Butuc Marin Petru
16.80012.08.14A
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Va fi realizată digitalizarea și crearea unei baze de date a elaborărilor științifice şi altor materiale de interes documentar, pentru perioada 1946-1990. Va fi elaborat registrul realizărilor editoriale reprezentative şi altor materiale de interes documentar, pentru perioada 1946-1990, însoţit de materialele teoretice respective.
2017
Eaborarea registrului realizărilor editoriale reprezentative şi altor materiale de interes documentar ale Academiei RSS Moldovenești, pentru perioada 1946-1990.
2016
90.0
2017
90.0
2016
0.0
2017
0.0