Tehnologii de biosinteză a nanoparticulelor de Se cu utilizarea spirulinei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rudic Valeriu Filip
16.00353.50.07.A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Va fi elaborată tehnologia de obținere a SeNP utilizând în calitate de suport biomasa cianobacteriei Arthrospira platensis;Va fi elaborat standardul de calitate pentru biomasa de spirulină cu conținut de SeNP.
2017
Va fi elaborată tehnologia de biosinteză a nanoparticulelor de seleniu cu aplicarea fracțiilor proteice în calitate de matrice Va fi elaborată tehnologia de biosinteză a nanoparticulelor de seleniu cu aplicarea fracțiilor glucidice în calitate de matrice
2016
150.0
2017
150.0
2016
0.0
2017
0.0