Noi combinații complexe mono- și polinucleare ale s și 3d-metalelor în calitate de catalizatori, substanțe poroase și precursori ai nanomaterialelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lozan Vasile Ipolit
16.00353.02.01F
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Vor fi obținute combinaţii complexe noi cu stabilitate chimică înaltă. Vor fi elucidate proprietățile fizico-chimice ale acestor substanțe ca potențiali sensibilizatori ai celulelor catalitice pentru fotoliza apei, sorbenți în procesele de sorbție/stocare a hidrogenului, ca sursă ecologic pură de energie și nanomateriale magnetice polifuncționale.
2017
Vor fi propuse procedee/metode optime de obținere a noi combinații coordinative mono- și polinucleare, polimerice cu proprietăți catalitice și sorbtive efective, precum și a nanoparticulelor oxizilor micști ce conțin fier pentru fotoliza apei și alte procese catalitice homo- si heterogene. Va fi caracterizată experimental structura electronică relativă a substanţelor sintetizate la nivel molecular.
2016
150.0
2017
160.0
2016
0.0
2017
0.0