Design-ul, sinteza dirijată și studiul activităţii antibacteriene şi antitumorale a unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Arîcu Aculina Nicolae
16.00353.50.04.A
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Vor fi obținute unele cetone și acizi di-, tetra- și pentanorlabdanici. Vor fi izolați și identificați compușii majoritari și va fi determinată structura și stereochimia centrelor chiralice.
2017
Vor fi elaborate metode eficiente de obţinere a compuşilor di-, tetra- şi pentanorlabdanici cu fragmente tiosemicarbazidice, azinice şi guanidinice din cetonele şi acizii respectivi.Vor fi obținute combinaţii coordinative noi prin complexarea compuşilor terpenici cu fragmente tiosemicarbazidice, azinice şi guanidinice cu sărurile diferitor metale de tranziţie.
2016
160.0
2017
160.0
2016
0.0
2017
0.0