Design-ul şi architectura moleculara a materialelor hibride pe baza scheletului chalconei pentru testarea preclinica contra mycobacterium tuberculosis

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Macaev Fliur Zainutdin
16.00353.50.06.A
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2016-01-01 - 2017-12-31
2016
Va fi efectuată sinteza hibrizilor derivaţi ai chalconei/1,3,4-oxadiazolilor N-substituiți, esterului ciclopentil fenilalaninei şi a leucinei – compuși cu potenţiale proprietăți antituberculoase înalte
2017
Vor fi obţinuți, caracterizaț şi testați preclinic complecşii derivaţilor chalconei/1,3,4-oxadiazolilor N-substituiți, esterului ciclopentil fenilalaninei şi leucinei cu β-ciclodextrinele.
2016
160.0
2017
160.0
2016
0.0
2017
0.0