Elaborarea și implementarea unei linii de producere de capacitate sporită pentru extracția și fabricarea uleiului din semințe de struguri.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Verbanov Vladimir
15.824.02.201T
"HYGIEACOM" SRL
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2015-03-01 - 2015-12-31
2015
Va fi elaborată documentația schematică și constructivă a liniei de producere și va avea loc asamblarea liniei. În a doua jumătate a anului vor avea loc pregătirile pentru producerea unui lot experimental al uleiului și făinii de struguri.
2016
La finalizarea proiectului se va trece la comercializarea produsului finit, uleiului din semințe de poamă ca materie primă pentru industria alimentară și cea cosmetică prin contracte la comanda beneficiarilior. Pentru a obține acest rezultat vor fi executate următoarele:  Fabricarea și testarea echipamentului  Procese verbale care conțin rezultatele obținute  Producerea uleiului din semințe de poamă în cantități industriale.
2015
950.0
2015
1092.5