Riscurile populaţionale ale speciilor model Ciconia ciconia şi Cygnus olor în condițiile sinantropizării, creşterii influenței modificărilor antropice și schimbărilor climaterice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bogdea Larisa Ion
15.820.18.02.07/B
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-04-01 - 2016-12-31
2015
Va fi evaluată starea actuală a speciilor model Ciconia ciconia şi Cygnus olor indicatori ai calităţii ecosistemelor acvatice în condiţiile sintropizării şi modificărilor antropice. Vor fi stabiliţi parametrii calitativi şi cantitativi ai habitatelor în condiţiile modificărilor antropice.
2016
Vor fi evaluate tendinţele şi riscurile populaţionale ale speciilor model – Ciconia ciconia și Cygnus olor în condiţiile sintropizării şi modificărilor antropice; stabiliţi factorii limitativi şi elaborate recomandări privind îmbunătăţirea stării populaţiilor şi reducerea influenţei factorilor antropici.
2015
50.0
2016
75.0
2015
0.0
2016
0.0