Interacţiunea microorganismelor cu substanţa organică şi agregatele structurale ale solului utilizat la arabil şi fitotoameliorat.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lungu Marina
15.819.05.09A
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte independente pentru tineri cercetători
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2016-12-31
2015
Va fi determinată repartizarea microorganismelor solului în agregatele struc- turale ale solului şi conținutul de carbon total și microbian în stratul arabil al cernoziomului levigat la aplicarea agriculturii convenționale, în cernoziom postarabil înțelenit şi în cernoziom fitoameliorat din staţiunea experimentală al IPAPS „N. Dimo” din satul Ivancea, r-ul Orhei.
2016
Vor fi obținute date privind conținutul de carbon total și microbian în cernoziomurile levigate arabile degradate și fitoameliorate; va fi determinată corelația acestuia cu fracțiunile structurale ale solului, va fi stabilit gradul de activitate a microorganismelor solului în dependență de practica agricolă utilizată și mărimea elementelor structurale ale solului.
2015
80.0
2016
80.0
2015
0.0
2016
0.0