Valorificarea moştenirii istorice şi culturale a lui Constantin Tomescu, personalitate marcantă a Basarabiei interbelice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ţîbulac-Ciobanu Mariana Nicolae
15.819.06.10F
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-01 - 2016-12-31
2015
Vor fi valorificate documentele din Fondul personal al lui Constantin To- mescu. Vor fi efectuate copii ale documentelor și vor fi supuse selectării și sistematizării acestora. Se va efectua culegerea și redactarea textelor. Vor fi supuse clasificării fotografiile din Fondul C. Tomescu. Va fi valorificată tematica de cercetare a subiectelor derivate din moștenirea culturală a me- moriilor lui C. Tomescu.
2016
Va fi elaborat, redactat și editat volumul „Memoriile lui Constantin Tomescu”
2015
80.0
2016
80.0
2015
0.0
2016
0.0