Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953): cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Pădureac Lidia
15.857.06.03F
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte din cadrul programelor de stat
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-02 - 2016-12-31
2015
Vor fi realizate cercetări de teren în localitățile din raioanele de nord ale Republicii (Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Soroca, Șoldănești). Vor fi colectate, digitalizate, descifrate, sistematizate în arhivă digitală memoriile și mărturiile documentare (acte oficiale, fotografii, texte) a vic- timelor şi martorilor instaurării regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 în localitățile din raioanele de nord ale Republicii Moldova. Vor fi organizate două mese rotunde (Biblioteca Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți). Vor fi cercetate și publicate într-un volum de mărturii, memorii, do- cumente (20 coli de autor) memoriile și studiile referitoare la memoria primilor ani de ocupație sovietică și etapele instaurării regimului to- talitar-comunist în RSSM în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953: represiuni, deportări, colectivizare, muncă forțată, foamete provocată etc.
2016
Cercetări de teren în localitățile din raioanele de nord ale Republicii;Cercetarea, digitalizarea, descifrarea, materialului de teren colectat;Organizarea a unei mese rotunde la Biblioteca Științifică a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți; Elaborarea textelor pentru un volum de mărturii, memorii, documente(10coli de autor);6 articole publicate în ediții periodice naționale şi internaționale (minimum: 5 coli de autor).
2015
160.0
2016
160.0
2015
0.0
2016
0.0