Diversitatea etnosocială a elitei Basarabiei în sec. XIX – încep. sec. XX (1812-1918)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bacalov Sergiu Vladimir
15.819.06.11F
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-01 - 2016-12-31
2015
Vor fi identificate noi documente referitoare la elita Basarabiei din sec. XIX – încep. sec. XX. Vor fi transcrise, transliterate, dactilografiate şi re- dactate materialele documentare identificate pentru pregătirea volumului de documente. Va fi organizată și desfășurată conferinţa științifică consa- crată elitei social-economice şi politice a Basarabiei în sec. XIX – încep. sec. XX. Vor fi publicate materialele conferinței în culegerea „Studii de arhondologie și genealogie”, vol.3.
2016
Vor fi elaborate şi editate: culegerea de documente „Elita social-politică şi economică a Basarabiei”, vol. 2, şi culegerea studiilor ştiinţifice „Studii de arhondologie şi genealogie”, vol. 4.
2015
80.0
2016
80.0
2015
0.0
2016
0.0