Elaborarea unui dicţionar plurilingv de frazeologisme ale defectelor omeneşti

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lăcustă Elena Tudor
15.819.06.15A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-01-01 - 2016-12-31
2015
Va fi determinat cadrul conceptual și metodologic al proiectului: arhistruc- tura dicţionarului/programului; conceptele operaţionale: frazeologism, câmp semantic, defect omenesc, câmpul semantic al defectelor omeneşti (impli- când limitele acestuia), frazeolex, context frazeologic, pletoră semantică etc.; Va fi constituită harta câmpului semantic al defectelor omeneşti; Va fi redactat un glosar ale denumirilor defectelor omenești cu coresponden- tele acestora în toate cele patru limbi vizate de proiect; Vor fi redactate 3 materiale ştiinţifice; Va fi elaborat un program software de stocare şi gestionare a datelor.
2016
Articole de dicţionar;2 Materiale științifice publicate;Articole de dicţionar;Introducerea;Bibliografia;Variantă de dicţionar;Raport extins de dare de seamă.
2015
78.0
2016
78.0
2015
0.0
2016
0.0