Remedierea stării de calitate a cernoziomurilor cambice degradate din Moldova Centrală și al solurilor podzolite din Bielorusia prin combinarea măsurilor agrotehnice și fitotehnice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Leah Tamara G.
15.820.18.05.11/B
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte bilaterale
BiotehnologieAplicativ2015-04-01 - 2016-12-31
2015
Vor fi obţinute date privind parametrii morfometrici și mor- fologici inițiali ai alcătuirii profilelor de sol până la fondarea experienței; vor fi recoltate probe de sol pentru efectuarea ana- lizelor de laborator; se va face cunoștință cu experiențele de câmp a colaboratorilor din Belarus; va fi efectuată sistematiza- rea și generalizarea datelor din faza de teren și laborator; va fi elaborat raportul științific
2016
Vor fi obţinute date privind modificarea însuşirilor fizice şi chimice ale stratului arabil compactat al cernoziomului cambic în rezultatul încorporării a două recolte de măzăriche în cadrul sistemului existent de lucrare a solului; va fi apreciat sporul de recoltă a culturii de bază, efectul ecologic şi economic în I an de implementare a procedeului tehnologic; vor fi elaborate recomandări privind combaterea degradării solurilor prin utilizarea metodelor fitotehnice.
2015
50.0
2016
75.0
2015
0.0
2016
0.0