Originea devărsărilor de fluide din Republica Moldova și posibilele implicații asupra potențialului geotermal

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bogdevici Oleg Petru
15.820.18.06.08/It
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-01-01 - 2016-12-31
2015
Va fi dată caracterizarea geochimică şi izotopică a principalelor manifestări de ape termale, situate în partea de sud a Republicii Moldova. Va fi efectuat calculul energiei geotermale, eliberată la suprafaţa terestră pe baza unor indicatori specifici în fază lichidă, cum ar fi clorul (Cl). Vor fi estimate valorile temperaturilor de echilibru ale rezervorului de adâncime, folosind geotermometre lichide şi gaze, inclusiv şi cele de natură izotopică.
2016
Caracteristica compoziției izotopice a gazelor din apele subterane pentru evaluarea inițiala a potențialului geotermal al Republicii Moldova, compararea lui cu emisiile din centrul Italiei
2015
50.0
2016
75.0
2015
0.0
2016
0.0