Dimensiunea socio-economică a migrației în Italia și Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Moraru Victor Ştefan
15.820.16.06.09/It
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte bilaterale
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-01 - 2016-12-31
2015
Vor fi identificate tematicile de interes comun, vor fi prezen- tate cercetările în cadrul întâlnirilor cu membrii din echipa parteneră. Organizarea conferinţei internaționale de comun cu partenerii din Italia.
2016
Vor fi identificate principalele domenii și tematici de interes în problema migrației, vor fi specificate caracteristicile acestui fenomen pentru fiecare țară: Italia și Republica Moldova. Vor fi elaborate un set general de soluții și abordări ale fenomenului migrației dintre Italia și Republica Moldova. Va fi elaborat și realizat un chestionar comun, destinat efectuării unui sondaj sociologic vizând migranţii-antreprenori în Italia din Republica Moldova. Rezultatele științifice au fost prezentate și aprobate pe data de 25 februarie 2016 în cadrul Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Migraţie, Diaspora, Dezvoltare: provocări şi perspective”, dedicată noilor tendinţe ale proceselor migraţionale, cu participarea cercetătorilor din cadrul ICJP al AȘM și a membrilor delegației Institutului de Cercetări ale Întreprinderilor și Dezvoltării. Conferința a fost organizată în incinta ICJP al AȘM. Va fi elaborată, discutată și aprobată culegerea de articole, materiale și comunicări pe tema migrației, prezentate ca rapoarte la conferința menționată din data de 25 februarie 2016.
2015
50.0
2016
75.0
2015
0.0
2016
0.0