Specificul şi rolul instituţiilor şi nomenclaturii sovietice şi de partid în RASS Moldovenească şi RSS Moldovenească (1924-1956)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tărîţă Marius Orest
15.819.06.13F
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-01 - 2016-12-31
2015
Vor fi desfăşurate cercetări în fondurile de documente referitoare la institu- ţiile sovietice şi de partid ale RASS Moldoveneşti şi RSS Moldoveneşti (în anii 1924-1956) de la Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova şi Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Va fi organizată și desfășurată conferinţa ştiinţifică „Evoluţia instituţiilor şi funcţionarii so- vietici şi de partid în RASSM şi RSSM (1924-1956)” (septembrie 2015). Vor fi publicate materialele conferinţei.
2016
În anul 2016 va fi elaborat și editat ghidul „Instituțiile și nomenclatura sovietică și de partid din RASSM și RSSM (1924-1956)” (20 c.a.).
2015
77.0
2016
77.0
2015
0.0
2016
0.0