„Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ungur Nicon Dorofei
15.820.16.02.02/It
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2015-01-01 - 2016-12-31
2015
În rezultatul cercetărilor comune între partenerii participanţi la proiect va fi evaluată posibilitatea de utilizare a terpenoidelor obţinute din materie primă vegetală autohtonă pentru obţinerea compuşilor biologic activi. Vor fi sintetizați acizii E,E-farnesic, 13E- și 13Z-labdanici în cantități suficiente, pentru a fi folosiţi ulterior în reacția de cuplare cu guanidină în scopul obținerii terpenoidelor bioactive, utile pentru industria farmaceutică.
2016
Va fi elaborată o metodă originală de obținere a terpenoidelor bioactive – derivați guanidinici ai acizilor labdanici și farnesic.
2015
50.0
2016
75.0
2015
0.0
2016
0.0