Studierea incidenţei de infectare cu virusurile hepatitelor B şi C a femeilor de vîrstă fertilă şi eficacităţii vaccinării lor.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rîmiş Constantin
08.817.09.020A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2008-01-01 - 2010-12-31
2008
Va fi determinată frecvenţa depistării markerilor hepatitelor virale B şi C la femeile de vîrstă fertilă. Se va evalua statusul imun la persoanele care au răspuns neadecvat la vaccinarea contra HVB şi iniţierea tratamentului cu produse autohtone imunomodulatoare a statutului imun compromis.
2009
Va fi determinată frecvenţa infectării cu virusul hepatitei B şi C a femeilor de vîrstă fertilă şi a nou-născuţilor cu determinarea eficacităţii epidemiologice a vaccinării contra HVB. Se va aprecia eficacitatea imunomodulatoare a preparatelor autohtone în scopul ridicării răspunsului imun al vaccinării contra HVB.
2010
Va fi examinat nivelul de infectare cu virusurile hepatice B, C şi D a femeilor de vîrstă fertilă, inclusiv a femeilor gravide din diferite zone landşafto-geografice (zonele de nord, centru, sud) ale Republicii Moldova, cu vaccinarea ulterioară a persoanelor neinfectate şi neprotejate contra infecţiei. Va fi studiată eficacitatea vaccinării contra HVB la persoanele sănătoase şi la cele cu imunodifecienţe prin administrarea preparatului imunomodulator – Pacovirin-Plus. În rezultatul acestor cercetări va fi redus riscul de infectare a femeilor de vîrstă fertilă şi a nou-născuţilor, precum şi se va ameliora răspunsul imun la persoanele cu sistemul imun compromis.
2008
290.2
2008
290.2
2009
245.7
2010
302.7
2008
0.0
2008
0.0
2009
0.0
2010
0.0