Sintezele ştiinţifice ale patrimoniului etnografic şi natural

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Buzilă Varvara Nicolae
15.817.06.33A
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi fundamentat ştiinţific dosarul transnaţional UNESCO „Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei în România şi Republica Moldova”, relevată importanţa scoarţelor basarabene în context românesc şi mondial, estimat repertoriul imaginilor cu valoare de simbol vizual. Vor fi determinate caracteristicile etnografice ale costumelor populare de nord, centru, sud şi Transnistria, vor fi reconstituite costumele vechi din sec. al XIX, evaluate în comparaţie cu costumele din alte zone etnografice ale arealului românesc, pentru a fortifica procesul de afirmare a identităţii naţionale. Va fi descrisă şi sistematizată colecţia de ţesături nevedite (peste 1 200 de piese) şi redactat catalogul colecţiei muzeale. Vor fi întreprinse cercetări de teren în 10 localităţi ale Republicii Moldova pentru a completa patrimoniul muzeal cu bunuri culturale salvate de la dispariţie sau înstrăinare.
2016
Documentarea și evidența patrimoniului cultural muzeal pentru completarea Bazei electronice de date. Completarea patrimoniului muzeal cu 500 de bunuri culturale. Dezvoltarea domeniului etnoecologiei prin elaborarea lucrărilor ştiinţifice. Studiul documentar al mărturiilor privind etnografia deportărilor. Valorificarea rezultatelor cercetării prin: organizarea a 2 conferinţe ştiinţifice, editarea a 30 lucrări ştiinţifice și 10 lucrări de promovare a patrimoniului național, organizarea și desfășurarea a 4 expoziţii de noutate științifică. Elaborarea şi editarea Catalogului ştiinţific al colecţiilor entomologice.
2017
Pentru a conferi modernitate discursului muzeologic și a asigura rețeaua muzeografică a republicii cu instrumente științifice, va fi elaborat și editat un suport metodico-didactic „Etnografie muzeală”; va fi relevat din perspectivă interdisciplinară prestigiul muncii în cultura tradițională, cunoștințele și tehnicile populare ca parte a viziunii ecologice asupra lumii; pentru a disemina cunoștințele privind crearea, conservarea și promovarea patrimoniului muzeal național va fi elaborat un catalog al colecţiilor etnografice muzeale, iar cele mai recente realizări științifice vor fi prezentate în două volume ale revistei științifice a muzeului. Vor fi etalate 4 expoziţii muzeale de noutate științifică.
2015
1564.3
2016
1583.7
2017
1800.3
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0