Optimizarea managementului terapeutic precocea pacientului critic prin implementarea metodelor angiografice miniinvazive şi de repermeabilizare trombolitică.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ciobanu Gheorghe Chiril
15.817.04.09A
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
 Va fi determinată incidenţa şi prevalenţa SCA, AVC şi UH în populaţia RM. Vor fi elaborate şi implementate fişele de triere a pacienţilor la etapa de prespital şi DMU, UPU-S/UPU pentru SCA şi AVC. Vor fi implementate tehnologiile telemedicale în activitatea DMU/UPU- S/UPU, în scopul asigurării asistenţii consultative la distanţă în patologiile SCA, AVC şi UH. Vor fi implementate testele express de determinare a biomarkerilor utilizaţi în diagnosticul SCA, AVC şi UH. Vor fi implementate tehnologiile telemedicale în procesul de instruire la distanţă a cadrelor medicale din Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă.
2016
Studierea, analizarea şi sistematizarea literaturii naţionale şi internaţionale contemporane în domeniul de cercetare. Determinarea incidenţei şi prevalenţei al SCA, AVC şi UH în populaţia RM. Publicarea a 10 lucrări pe rezultatele cercetărilor, Prezentarea materialelor colectate şi analizate la Conferinţa anuală a tinerilor specialişti ai IMU. Elaborarea şi implementarea fişelor de triere a pacienţilor la etapa de prespital şi DMU, UPU-S/UPU pentru SCA şi AVC. Implementarea tehnologiilor telemedicale în activitatea DMU/UPU-S/UPU, în scopul asigurării asistenţii consultative la distanţă în patologiile SCA, AVC şi UH.Implementarea testelor express de determinare a biomarkerilor utilizaţi în diagnosticul SCA, AVC şi UH. Implementarea tehnologiilor telemedicale în procesul de instruire la distanţă a cadrelor medicale din Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă.
2017
Coordonarea şi asigurarea managementului organizatoric în aplicarea protocoalelor naţionale şi instituţionale în cadrul AMU, DMU, UPU-S/UPU cu utilizarea tehnologiilor telemedicale şi informaţionale, a metodelor anghiografice miniinvazive şi de repermeabilizare trombolitică.Organizarea consultaţiilor specialiştilor de înaltă calificare în diagnosticul şi tratamentul SCA, AVC şi UH la solicitarea Echipelor de Asistenţă Medicală urgentă din tot teritoriu republicii.Publicarea rezultatelor obţinute în reviste naţionale şi internaţionale, ca şi prezentarea lor la diferite foruri din domeniu
2015
233.3
2016
244.9
2017
222.2
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0