Estimarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii nocivi exogeni şi psihosociali prioritari şi elaborarea măsurilor privind reducerea riscurilor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Opopol Nicolae Ion
15.817.04.07A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
În baza analizei particularităţilor igienice, medico-sociale şi ocupaţionale vor fi estimate cauzele subdiagnosticării afecţiunilor la stadiile precoce la angajaţii din republică. Vor fi elaborate principiile şi modelele prestării serviciilor de bază în domeniu şi îmbunătăţită supravegherea de stat asupra stării de sănătate a diferitor grupe de populaţie. În baza rezultatelor studiului va fi cuantificat comportamentul cu risc pentru sănătate al elevilor din clasele liceale din localităţile rurale şi urbane ale Republicii Moldova. Va fi efectuată ierarhizarea factorilor de risc comportamental la elevi şi determinată corelarea lor cu starea subiectivă a sănătăţii elevilor. În scopul reduce- rii factorilor de risc şi fortificare a sănătăţii, prin modificarea stereotipului comportamentului adolescenţilor şi tinerilor, vor fi elaborate standarde comportamentale sanogene de prevenţie primară. Va fi elaborat ghidul învăţătorilor claselor primare „Siguranţa vieţii umane în mediul ambiental şi rezidenţial” şi Culegerea de pro- iecte didactice. Va fi fortificat cadrul regulamentar şi metodologic în domeniul sănătăţii publice, propuse principii şi modele avansate de prestare a serviciilor de sănătate în sfera ocupaţională, creat un mediu ocupaţional şi habitual salubru, favorabil sănătăţii. Vor fi elaborate măsuri privind sporirea gradului de siguranţă a produselor alimentare obţinute prin tehnologii cu aplicarea mijloacelor de protecţie a plantelor. Rezultatele cercetărilor vor fi pe larg aplicate în procesul pedagogic în instituţiile de învăţământ superior şi mediu, incluse în ghiduri şi protocoale clinice naţionale, prezentate la diverse forumuri ştiinţifice, publicate în reviste, culegeri ştiinţifice internaţionale şi naţionale, aduse la cunoştinţa populaţiei.
2016
În baza analizei particularităţilor igienice, medico-sociale şi ocupaţionale vor fi estimate cauzele sub-diagnosticării afecţiunilor la stadiile precoce la angajaţii din republică. Vor fi elaborate principiile şi modele prestării serviciilor de bază în domeniu şi îmbunătăţită supravegherea de stat a stării de sănătate a diferitor grupe de populaţie. În baza rezultatelor studiului va fi cuantificat comportamentul cu risc pentru sănătate al elevilor din clasele liceale din localităţile rurale şi urbane ale Republicii Moldova. Va fi efectuată ierarhizarea factorilor de risc comportamental la elevi şi determinată corelarea lor cu starea subiectivă a sănătăţii elevilor. În scopul reducerii factorilor de risc şi fortificare a sănătăţii, prin modificarea stereotipului comportamentului adolescenţilor şi tinerilor, vor fi elaborate standarde comportamentale sanogene de prevenţie primară. Va fi elaborat ghidul învăţătorilor claselor primare „Siguranţa vieţii umane în mediul ambiental şi rezidenţial” şi Culegerea de proiecte didactice. Va fi fortificat cadrul regulamentar şi metodologic în domeniul sănătăţii publice, propuse principii şi modele avansate de prestare a serviciilor de sănătate în sfera ocupaţională, creat un mediu ocupaţional şi habitual salubru, favorabil sănătăţii. Vor fi elaborate măsuri privind sporirea gradului de siguranţă a produselor alimentare obţinute prin tehnologii cu aplicarea mijloacelor de protecţie a plantelor. Rezultatele cercetărilor vor fi pe larg aplicate în procesul pedagogic în instituţiile de învăţământ superior şi mediu, incluse în ghiduri şi protocoale clinice naţionale, prezentate la diverse forumuri ştiinţifice, publicate în reviste, culegeri ştiinţifice internaţionale şi naţionale, aduse la cunoştinţa populaţiei.
2017
Va fi estimată starea de sănătate a populaţiei în relaţie cu impactul factorilor externi şi psihosociali nocivi prioritari. Vor fi apreciate riscurile la care sunt expuse persoanele implicate în procesul de gestionare a produselor de uz fitosanitar. Vor fi argumentate principiile şi modelele avansate de prestare a serviciilor de sănătate în sfera sănătăţii ocupaţionale şi a reabilitării medico-profesionale a angajaţilor. Vor fi estimate igienic condiţiile de instruire în instituţiile preuniversitare şi apreciate condiţiile mediului rezidenţial al elevilor.
2015
1709.8
2016
1673.4
2017
1752.2
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0