Conservarea diversităţii specifice şi intraspecifice a plantelor lemnoase, implementarea celor mai valoroase în economia naţională

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bucaţel Vasile Alexei
15.817.02.22A
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Fondul genetic de plante lemnoase va fi îmbogăţit cu cca. 150 de taxoni. Va fi pregătit materialul textual pentru editarea monografiei: „Introducţia plantelor conifere (Pinophyta) în R. Moldova”; Expoziţiile Grădinii Botanice se vor completa cu 55 taxoni noi. Vor fi testate cinci soiuri noi de nuc, două soiuri de cătină, un soi de scoruș și unul de aronie după Metodica Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor.
2016
Fondul genetic de plante lemnoase va fi îmbogăţit cu 30 de taxoni; va fi pregătit materialul textual pentru editarea monografiilor: „Introducţia plantelor conifere (Pinophyta) în R. Moldova” și ”Introducţia plantelor foioase (Magnoliophyta) în R. Moldova”; vor fi testate două soiuri de cătină, un soi de aronie și 5 soiuri de nuc conform cerințelor Comisiei de Stat. Vor fi stabilite: capacitatea de fructificare la formele precoce de nuc; conținutul în miez la fructele de pecan; particularitățile de dezvoltare a puieților de pecan în cultura de container.
2017
Vor fi: editate monografiile: “Introducţia plantelor conifere (Pinophyta) în R. Moldova” și “Dendroflora cultivată din R. Moldova “; obţinute date ştiinţifice cu privire la particularitățile de creștere, dezvoltare și producție a două soiuri de cătină şi un soi de aronie; obținute plantule pentru portaltoi în scopul altoirii formelor valoroase de nuc; efectuate lucrări de reconstrucţie în expoziţii – completarea cu specii şi cultivaruri noi (Dendrariu – 10 taxoni; Pinariu – 5 taxoni; Rozariu – 30 taxoni; Lianariu – 5 taxoni); mobilizat şi completat genofondul in vivo al colecţiilor de teren închis şi deschis cu 50-60 taxoni de perspectivă.
2015
1418.4
2016
1811.3
2017
1915.7
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0