Telemonitoring în reabilitarea complexă a pacienţilor cu insuficiență cardiacă ischemică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Vataman Eleonora Boris
15.817.04.48A
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Se va crea programul de telereabilitare complex. Se va elabora programul de antrenament fizic la domiciliu, care va fi supravegheat la distanță. Se vor elabora recomandările pentru implementarea programului de reabilitare supravegheată la distanță. Se va alcătui programul computerizat pentru arhivarea rezultatelor monitorizării. Se va elabora şi multiplica manualul utilizatorilor serviciilor de telemedicină. Se va elabora ghidul de reabilitare la domiciliu pentru pacient. Se va asigura baza materială pentru iniţierea studiului clinic de lungă durată. Se va efectua instruirea echipelor medicilor de familie, ce vor fi implicați în supravegherea bolnavilor incluşi în studiu, cât şi a bolnavilor în mod individual pentru a obţine o complianţă bună la programul de telereabilitare la domiciliu.
2016
Se va crea programul de telereabilitare complex. Se va elabora programul de antrenament fizic la domiciliu, care va fi supravegheat la distanță. Se vor elabora recomandările pentru implementarea programului de reabilitare supravegheată la distanță. Se va alcătui programul computerizat pentru arhivarea rezultatelor monitorizării. Se va elabora şi multiplica manualul utilizatorilor serviciilor de telemedicină. Se va elabora ghidul de reabilitare la domiciliu pentru pacient. Se va asigura baza materială pentru iniţierea studiului clinic de lungă durată. Se va efectua instruirea echipelor medicilor de familie, ce vor fi implicați în supravegherea bolnavilor incluşi în studiu, cât şi a bolnavilor în mod individual pentru a obţine o complianţă bună la programul de telereabilitare la domiciliu.
2017
Se vor estima particularitățile clinico-paraclinice a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică incluși în registru, relevante pentru studiul comparativ în telereabilitarea la domiciliu.Se vor identifica criteriile de calitate a monitoring-ului la distanță a activității fizice, a parametrilor hemodinamici și a aderenței la tratamentului medicamentos de prevenție secundară.Se va alcătui baza de date pentru analiza statistică. Se vor obține dovezi obiective privind selectarea parametrilor de apreciere a rezultatelor telereabilitării.Se vor evidenția factorii de prognoză a evoluției insuficienței cardiace în două programe de reabilitare la domiciliu: telemonitoring vs supravegheat de medicul de familie.
2015
657.9
2016
685.8
2017
661.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0