Istoria științei academice din Republica Moldova cu elemente de scientometrie: studii, documente și materiale (1946–2016)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Xenofontov Ion Valeriu
15.817.06.09A
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2020-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi studiate sursele documentare din organizațiile arhivistice și bibliotecare din țară și din străinătate, materialele documentare publicate, precum literatura științifică de specialitate referitoare la crearea și dezvoltarea Bazei/Filialei Moldovenești a AȘ URSS în anii 1946-1961. Va fi întocmită Lista persoanelor de conducere a Bazei / Filialei Moldovenești a AȘ URSS în anii 1946-1961 și a organizațiilor ei instituționale, precum și a celor mai reprezentativi colaboratori științifici cu evidențierea contribuției acestora la dezvoltarea științei academice din republică în perioada respectivă.
2016
Vor fi studiate sursele documentare din organizațiile arhivistice din Republica Moldova, a materialele documentare publicate, precum și literatura științifică de specialitate referitoare la crearea și dezvoltarea Bazei/Filialei Moldovenești a AȘ URSS în anii 1946-1961interdisciplinare”.Vor fi elaborate și editate două lucrări în colecția „Biobibliografie”.Vor fi elaborate articole și studii științifice consacrate aniversării a 70 de ani de la crearea primelor instituții academice de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei.
2017
Elaborarea proiectului machetei volumului II „Istoria științei academice cu elemente scientometrice în anii 1961-1960. Studii, documente, materiale
2015
381.5
2016
870.3
2017
864.4
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0