Managementul supravegherii sănătăţii publice în condiţii de asociere comunitară a ţării

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Pantea Valeriu Ignat
15.817.04.06A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
În baza studierii formelor manageriale de supraveghere a sănătăţii publice şi a experienţei din ţările membre a UE vor fi identificate şi argumentate forme şi căile de organizare şi management în supravegherea sănătăţii publice pentru Republica Moldova, prin prisma: a) domeniilor de activitate a instituţiilor de profil, b) nivelul/ etapa de organizare (local, naţional). Vor fi elucidate particularităţile volumului şi structurii informaţiei utilizate în managementul supravegherii sănătăţii publice, în dependenţă de: asigurarea cu personal a instituţiei, profilul de activitate a structurilor, etapa de organizare, nivelul economic de dezvoltare a teritoriului administrativ şi indicii de sănătate a populaţiei.
2016
În baza studierii formelor manageriale de supraveghere a sănătăţii publice şi a experienţei din ţările membre ale UE, vor fi identificate şi argumentate formele şi căile de organizare şi management în supravegherea sănătăţii publice pentru Republica Moldova, prin prisma: a) domeniilor de activitate a instituţiilor de profil, b) nivelul/etapa de organizare (local, naţional). Vor fi elucidate particularităţile volumului şi structurii informaţiei utilizate în managementul supravegherii sănătăţii publice, în dependenţă de: asigurarea cu personal a instituţiei, profilul de activitate a structurilor, etapa de organizare, nivelul economic de dezvoltare a teritoriului administrativ şi indicii de sănătate a populaţiei.
2017
Vor fi identificate şi implementate modele optimale de management în supravegherea sănătăţii publice la nivel local şi naţional.
2015
692.3
2016
701.1
2017
673.7
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0