Ameliorarea, conservarea și management a resurselor genetice acvatice; perfecţionarea bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemului de protecţie a peştilor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr., Curcubet Galina Harlampi
15.817.05.21A
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi efectuat monitoringul condiţiilor de menținere și stării epizootice a materialului de selecție a noilor generații de patru rase de crap, liniilor noi de peşti fitoplanctonofagi, a somnului european. Va fi efectuată studierea stării ihtiocenozelor în lacurile de acumulare Costeşti-Stînca şi Dubăsari. Vor fi create: - grupe de remonți a noilor generații de rase de crap, a liniilor noi de pești fitoplanctonofagi, a somnului european; - subgenerația liniei heterozigotă nouă de crap oglindă (puiet de o vară); puiet de o vară a cosașului, crescut în monocultură și va fi apreciat indicile productivității piscicole. Va fi formată grupa indivizilor maturizați de șalău, din care va fi creat în viitor lotul de reproducători din populația de heleșteu; Vor fi elaborate: Caracteristica piscicol-biologică a puietului de o vară a liniei heterozigotă nouă de crap oglindă (de Telenești x de Mândâc); Ca- racteristica piscicol-biologică a peștilor-bentofagi din populațiile naturale; Tehnologia de producere a puietului de o vară de cosaș în scopul combaterii vegetației acvatice în exces; Instrucțiunea privind iernarea peștilor.
2016
Se va efectua selecția și completarea loturilor de reproducători de 4 rase de crap a noilor generații de selecție (F6-F8), liniilor de peşti fitoplanctonofagi, de somn european din populația de heleșteu. Vor fi elaborate schemele de încrucişare a raselor de crap de Telenești cu solzi în ramă cu crap de Mîndîc cu solzi dispersați. Va fi efectuat monitoringul condiţiilor de menținere și stării epizootice a materialului de prăsilă a noilor generații de rase și linii de peşti autohtoni. Vor fi create: nucleul de prăsilă a noilor generații (VI-VIII) de selecție de rase de crap (pești de șase veri); grupe de remonți a liniilor noi de pești fitoplanctonofagi (pești de patru veri) de generația a VI-V de selecție și de somn european (pești de trei veri) de generația a III-a de selecție din populație de heleșteu; I-a și a II-a subgenerație a liniei heterozigote noi de crap oglindă (puiet de o vară și pești de două veri); pești de două veri de cosaș, crescuți în mono- și policultură; grupa de remonți în vîrstă de două veri de șalău, obţinut și crescut în condiţiile de heleșteu. Vor fi elaborate: caracteristica piscicol-biologică a peștilor de două veri a liniei heterozigote noi de crap oglindă (crap de Telenești x crap de Mândâc); recomandări privind previnirea succesiunilor negative a populațiilor speciilor de pești răpitori și propuneri pentru restabilirea stocurilor lor; caracteristica piscicol-biologică a peștilor de două veri de șalău, obţinuți și crescuți în condiţiile de heleșteu; recomandări pentru creșterea cosașului de două veri în mono- și policultură în condiții intensive; recomandări privind aplicarea metodelor inofensive de profilaxie a heleșteielor.
2017
Vor fi efectuate: selecția și menținerea materialului de prăsilă a noilor generații de rase și linii de peşti autohtoni;aprecierea calitățiilor reproductive a loturilor de reproducători de crap create; evaluarea stării heleșteielor la diferite etape a proceselor tehnologice;determinarea relațiilor a peștilor răpitori și speciilor de pești de talie mica.Vor fi create: loturi de reproducători a noilor generații de rase de crap; grupe de remonți a liniilor noi de pești fitoplanctonofagi din generațiile V-VI de selecție (de cinci veri), ai somnului european (de patru veri); a șalăului (de trei veri); subgenerația a III a liniei heterozigote noi de crap oglindă. Vor fi elaborate:Caracteristica calităților reproductive a reproducătorilor a noilor generații de patru rase de crap din generațiile VI-VIII de selecție;Caracteristica piscicol-biologică a liniei heterozigotă nouă de crap oglindă (pești de trei veri)Regulamentul tehnologic a creșterii cosașului de trei veri în policultură în condițiile de heleșteie și bazinele acvatice complexe.
2015
736.6
2016
769.4
2017
762.9
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0