Studierea condiţiilor de muncă şi stării de sănătate a lucrătorilor medicali din asistenţă medicală de nivel primar; elaborarea măsurilor de profilaxie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Iachim Vasile
08.817.09.019A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2008-01-01 - 2010-12-31
2008
Vor fi obţinute date noi privind caracteristica igienică, profesiografică, social-igienică a activităţii medicilor de familie cu estimarea factorilor de risc profesional. Va fi evaluată morbiditatea lucrătorilor medicali din asistenţa medicală de nivel primar din 3 Asociaţii medicale teritoriale mun. Chişinău.
2009
În baza evaluării factorilor profesionali de risc, modificărilor funcţionale ale organismului în procesul de muncă şi a stării de sănătate a lucrătorilor medicali din asistenţa medicală primară/medici de familie vor fi elaborate măsuri profilactice privind ameliorarea condiţiilor de muncă cu fortificarea sănătăţii acestora.
2010
În baza evaluării factorilor profesionali de risc, modificărilor funcţionale ale organismului în procesul de muncă şi a stării de sănătate a lucrătorilor medicali din asistenţa medicală de nivel primar vor fi elaborate Recomandări metodice privind ameliorarea condiţiilor de muncă şi profilaxia morbidităţii lucrătorilor medicali.
2008
253.0
2008
253.0
2009
225.2
2010
269.2
2008
0.0
2008
0.0
2009
0.0
2010
0.0