Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăţi anti-aderenţă şi anti-uzură prin metoda electroeroziunii

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Topală Pavel Alexei
15.817.02.41A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi definitivată tehnologia de formare a peliculelor de grafit, ținînd cont de nivelul internațional de rezolvare a problemei, va fi elaborat programul de optimizare al tehnologiei pe calculator, vor fi elaborate și brevetate cel puțin două noi procedee și echipamente pentru realizarea tehnologiei, vor fi elaborate recomandări tehnologice. Vor fi elaborate recomandări metodologice și va fi utilizată programa adaptată la calculator pentru colectarea și prelucrarea rezultatelor experimentale. Va fi proiectat, elaborat și testat standul experimental.
2016
Publicarea rezultatelor în 2 articole în reviste ştiinţifice privind elaborarea electrozilor scule pentru formarea peliculelor de grafit. Publicarea rezultatelor elaborărilor în 2 articole în reviste ştiinţifice, mostre de electrozi-sculă şi dispozitive pentru formarea peliculelor de grafit. Depunerea a 2 cereri de brevet privind elaborarea uneltelor pentru realizarea tehnologiei de formare a peliculelor de grafit. Publicarea rezultatelor obţinute în 3 articole în reviste ştiinţifice.
2017
Vor fi efectuate cercetări experimentale privind formarea peliculelor de grafit şi determinarea proprietăţilor fizico-mecanice şi de exploatare a acestora. Vor fi stabilite compoziția și conținutul de faze a peliculelor formate în vederea determinării unor domenii mai largi de aplicabilitate în practică a tehnologiei elaborate, cât și a parametrilor de intrare și ieșire, necesari pentru proiectarea și elaborarea dotărilor tehnologice. Din cadrul rezultatelor cercetărilor în perioada precedentă a fost înaintată şi parțial fundamentată ipoteza ştiințifică referitor la prezența în peliculă a fulerenilor şi nanotuburilor, ipoteză care urmează a fi fundamentată definitiv în continuare, în vederea elaborării tehnologiilor de formare a structurilor carbonice de tipul 3D. Va fi elaborat standul experimental pentru determinarea proprietăţilor antiaderenţă şi uzură a suprafeţelor metalice. Vor fi realizate încercări de exploatare a peliculelor formate în condiții industriale la Întreprinderea de Stat Fabrica de sticlă din Chișinău. Va fi depusă o cerere de brevet de invenţie privind elaborarea tehnologiei de formare a peliculelor de grafit pe suprafeţe metalice cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls (DEI). Vor fi publicate cel puţin 4 articole în reviste ştiinţifice. Se preconizează participarea la saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale, precum şi în calitate de co-organizatori ai conferinţei internaționale ModTech 2017 Sibiu, România, 14-17 iunie.
2015
260.7
2016
272.6
2017
259.1
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0