Introducerea şi valorificarea speciilor de plante utile pentru economia naţională

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Teleuţă Alexandru Stefan
15.817.02.23A
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi completate colecţiile cu 11 taxoni noi. Vor fi selectate metodele eficiente de menţinere a speciilor noi în stare vie și fondarea pepenierei iniţiale. Vor fi stabilite fazele biologice de creştere şi dezvoltare a plantelor speciilor noi introduse, stabilite etapele programului ontogenetic în primul an de dezvoltare a plantelor din genurile Teucrium (T. chamaedris, T. polium) Monarda, genul Ocimum (O. basilicum, O. gratissimum, O. sanctum), Verbena (Verbena of- ficinalis, V. triphylla I Herit), specia Cardiospermum halicacabum, genurile Onobrychis, Miscanthus. Vor fi identificate particularităţile biologice de înflo- rire, polenizare, fructificare; legătura corelativă dintre caracterele morfologice şi producţia de seminţe, stabilită ritmica de înflorire a florii şi infloriscenţei, componenţa taxonomică a polenizatorilor, ritmica de vizitare a florilor de către polenizatori a speciilor din genul Galega. Va fi determinat conţinutul de ulei volatil la speciile genurilor Teucrium (T. chamaedris, T. polium), Monarda, Ocimum (O. basilicum, O. gratissimum, O. sanctum), Verbena (Verbena officinalis, V. triphylla I Herit). Vor fi selecta- te forme noi la speciile din genurile Thymus, Trigonella, Ocimum şi Sorghum cu scopul înaintării lor în calitate de noi soiuri performante. Va fi efectuată testarea preliminară a formelor de perspectivă la speciile genu- rilor Thymus, Trigonella, Ocimum şi Sorghum almum. Vor fi elaborate fișele tehnologice de cultivare a unor specii din genurile: Teucrium, Monarda, Oci- mum, Verbena, Onobrychis, Miscanthus.
2016
Va fi îmbogățit genofondul cu 3 taxoni de plante medicinale, 9 - condimentare, 4 - furajere, 1 - energetică; vor fi stabiliți parametrii biologici de creștere și dezvoltare, fitochimici şi tehnologici la speciile din genurile: Teucrium, Monarda, Ocimum, Verbena, Cardiospermum, Onobrychis, Polygonum și Miscanthus; va fi selectat material iniţial pentru ameliorare la: Thymus citriodorus, Trigo-nella caerulea, Trigonella foenum – graecum, Onobrychis, Sorghum almum; vor fi elaborate tehnologiile primare de cultivare la speciile din genurile Teucrium, Monarda, Ocimum, Verbena, Onobrychis și Miscanthus; vor fi obținute 9 brevete de invenții.
2017
Genofondul de plante utile se va extinde cu 15 taxoni noi.Vor fi stabilite particularităţile biomorfologice şi aspectele fenologice la speciile de plante: medicinale - Teucrium chamaedrys şi Teucrium polium; aromatice - Monarda didyma și Monarda fistulosa; condimentare – Verbena officinalis, Verbena triphilla şi Cardiospermum halicacabum, iar în anul III de cultură – vor fi colectate şi condiţionate mostre pentru studii fitochimice. Vor fi stabiliți parametrii agrobiologici la speciile de plante furajere din genul Onobrychis.Va fi determinat ritmul de creștere și dezvoltare, producția de masă proaspătă, compoziția biochimică, evaluat potenţialul de obţinere a biogazului, ritmul de dehidratare şi defoliere a plantelor la hibridul Miscanthus giganteus (plantă energetică). În câmpul de culturi comparative a speciei medicinale în masa vegetativă la Thymus citriodorus va fi determinat conţinutul în ulei volatil în vederea creării de material biologic nou cu calităţi superioare.La specia Sorghum almum vor fi determinați indicii fizici şi fiziologici a materialului semincier colectat; evidențiate particularităţile agrobiologice a formelor valoroase.Vor fi stabilite potenţialul de producţie de herbă la speciile Teucrium hircanicum, Teucrium polium, Monarda, Verbena officinalis Verbena triphilla şi Cardiospermum halicacabum, fructificarea și calitățea semințelor la Onobrychis arenaria.
2015
1362.6
2016
1740.0
2017
1592.3
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0