Elaborarea și implementarea sistemului cadru pentru asigurarea optimizării proceselor de prevenire, reducere și monitorizare a eroziunii solurilor pe bazine de recepție.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Kuharuk Ecaterina Sidor
15.817.05.18A
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi selectați indicatorii optimali pentru estimarea detaliată în spațiu a eroziunii hidrice. Va fi creată baza de date sub formă de straturi cu utilizarea indicatorilor optimali pentru calcul computerizat al pericolului erozional. Vor fi implementate aplicațiile digitale pentru estimarea și actualizarea ariilor de sol erodat în bazinele de recepție. Va fi adaptată formula de calcul a pericolului erozional sub formă de modul matematic la baza de date a Sistemului Informațional Geografic creat. Va fi testat modulul matematic și produsul informațional geografic creat.
2016
Vor fi determinați și evaluați indicatorii pedologici pentru aprecierea pericolului erozional pentru condițiile pedoclimatice și agroecologice din zona de sud a Moldovei (fragmentul bazinului de recepție Lebedenco-Cahul).
2017
Vor fi determinați parametrii de acoperire a suprafeței solului în diferite perioade de vegetație a culturilor agricole; vor fi evaluați parametrii neuniformității suprafeței solului în dependență de gradul de erodare; vor fi sistematizate și prelucrate statistic datele privind minimalizarea eroziunii solului.
2015
554.2
2016
970.7
2017
764.8
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0