Evaluarea nivelului contaminării mediului înconjurător şi organismului uman cu bifenili policloruraţi şi alţi compuşi organici persistenţi, elaborarea măsurilor de diminuare a impactului lor nociv

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Opopol Nicolae Ion
08.817.09.018A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2008-01-01 - 2010-12-31
2008
Va fi determinat numărul de obiecte poluante cu bifeniluri policlorurate estimate ca periculoase pentru mediul şi sănătatea populaţiei şi propuse pentru asanare. Se va evidenţia grupele de populaţie, care s-au aflat sub risc major de impact a Poluanţilor Organici Persistenţi (POPs), şi vor fi elaborate măsuri de ocrotire a sănătăţii.
2009
Se vor determina căile principale de încorporare a bifenililor policloruraţi (BPC) şi pesticidelor organoclorurate cu evaluarea gradului contaminării organismului uman. Se va evalua nivelul acţiunii factorilor chimici studiaţi asupra indicilor de sănătate a populaţiei.
2010
Se va specifica acţiunea toxică a DDT şi produselor contaminate cu bifenili policloriraţi (BPC) în condiţii experimentale pe fondalul efectuării unor măsuri profilactice. Se va evalua riscul cancerigenic şi noncancerigenic al acţiunii BPC la pătrunderea în organismul uman cu raţie alimentară diurnă, asupra sănătăţii unui grup de populaţie vulnerabil. Vor fi elaborate măsurile de diminuare a impactului lor nociv.
2008
309.8
2008
309.8
2009
272.5
2010
312.4
2008
0.0
2008
0.0
2009
0.0
2010
0.0