Perfecţionarea supravegherii epidemiologice a maladiilor infecţioase transmise prin vectori în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Chicu Valeriu Tudor
09.817.09.010A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
În baza studierii ecologice a vectorilor (căpuşe, ţînţari) maladiilor infecţioase, se va elabora un sistem integrat de monitorizare şi optimizare a supravegherii epidemiologice şi controlului unor maladii zooantroponoze în Republica Moldova.
2009
Vor fi stabilite particularităţile epidemiologice ale procesului infecţios la maladiile transmise prin vectori în arealul Republicii Moldova.
2009
244.7
2009
276.8
2010
292.4
2009
0.0
2009
0.0
2010
0.0