Utilizarea nanomaterialelor în biotehnologia cultivării fungilor miceliali şi levurilor ca strategie de sporire a performanţelor biotehnologice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ciloci (Deseatnic) Alexandra Alexandru
15.817.05.16A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi evaluat efectul nanoparticulelor asupra dezvoltării şi activităţii enzimati- ce a unor tulpini de fungi miceliali cu semnificaţie biotehnologică din genurile Trichoderma, Fusarium, Aspergilus, Rhizopus producători de hidrolaze exo- celulare (proteaze, amilaze, lipaze). Va fi elucidată influenţa nanoparticulelor asupra reproducerii celulelor, producţiei de biomasă, activităţii enzimelor antioxidante, conţinutului de carbohidraţi la levurile din genul Saccharomyces şi Rhodotorula. Vor fi selectate nanoparticule preferenţiale pentru cultivarea tulpinilor de fungi miceliali şi levuri în cercetare.
2016
Vor fi selectate condiţiile optime și propuse procedee de cultivare a tulpinilor de fungi micelialii din genurile Trichoderma, Fusarium și Rhizopus care asigură nivelul maxim de hidrolaze exocelulare (proteaze, lipaze) la utilizarea nanoparticulelor de ZnO și Fe3O4 în procesul de cultivare în condiții submerse. Vor fi selectate condiţiile optime și propuse procedee de cultivare a tulpinilor de levuri din genul Saccharomyces care asigură nivelul maxim de β-glucani și manoproteine la utilizarea nanoparticulelor ZnO și TiO2 în procesul de cultivare. Va fi stabilit pragul de influență a nanoparticulelor Fe3O4 asupra levurilor pigmentate din genul Rhodotorula și promovate metode de testare a efectelor NPs la levuri.
2017
Vor fi evidenţiate particularitățile de dezvoltare a fungilor miceliali care asigură nivelul maxim de biosinteză a hidrolazelor exocelulare ( proteaze, lipaze, amilaze) pentru unele tulpini de fungi miceliali din genurile Trichoderma, Fusarium, Rhizopus, în cultură submersă și în prezența nanoparticulelor oxizilor de metale.Va fi stabilit caracterul modificărilor ciclului de dezvoltare și morfologiei levurilor de interes biotehnologic din genurile Saccharomyces și Rhodotorula, provocate de nanoparticulele oxizilor metalici cu diferite caracteristici fizico-chimice. Va fi elucidat efectul nanoparticulelor TiO2, ZnO, Fe3O4 asupra prolificității, viabilității, morfologiei celulelor și coloniilor, conținutului de biomasă, β-glucani, manoproteine, pigmenți carotenoidici, în funcție de concentrație și durata de contact cu nanoparticule.
2015
1305.6
2016
1164.7
2017
1225.7
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0