Metode analitice şi numerice de soluţionare a problemelor de evoluţie, optimizare şi teoria aşteptării

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Lozovanu Dmitrii Dmitrii
15.817.02.01A
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi formulate şi cercetate noi probleme de evoluţie şi optimizare pentru pro- blemele considerate. Va fi analizată complexitatea lor de calcul, vor fi argumentate noi metode şi algoritmi numerici de soluţionare ale acestor probleme ce vor fi utilizaţi pentru studierea diverselor probleme aplicative. Va fi elaborată metodologia de obţinere a reprezentărilor integrale pentru ma- tricele Green în coordonate polare.
2016
Se vor argumenta teoretic noi algoritmi pentru problemele stocastice de control şi pentru problemele decizionale de tip Markov. Se vor elabora algoritmi numerici pentru problemele decizionale dinamice din mecanică și economie
2017
Vor fi elaboraţi şi teoretic argumentaţi noi algoritmi numerici de soluţionare a problemelor generalizate Markov decizionale, problemelor multicriteriale de control şi problemelor de evoluţie bazaţi pe metodele programării dinamice stocastice, teoria aşteptării şi metodele în diferenţe finite. Vor fi studiate modele de difuzie cu viteză finită şi vor fi obținute estimări asimptotice ale caracteristicilor de bază pentru astfel de modele.
2015
824.8
2016
855.5
2017
891.2
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0